Flytta ner i källaren

Finns det outnyttjade delar i huset som inte går att använda på grund av olika anledningar? Skulle ni vilja flytta ner i källaren och använda detta som ett ställe där man kan hänga men på grund av diverse anledningar så kan man inte var där på grund av dålig luft och fukt,Om ni har en våning en trappa ner som ni aldrig använder på grund av fukt och andra otrevligheter så finns det en lösning för detta som DryProtect säljer. Nu går det att få det torrt utan traditionell dränering kring huset. Tack vare ett nyutvecklat system med svaga likströmspulser gör att den positivt laddade fukt som finns tar sig till negativt laddad mark. Inom 30 dagar så har man märkbara resultat av systemet.Tack vare detta system så kan man efter ett par månader påbörja sin renovering av källarvåningen utan att ha behövt åtgärda något utifrån.Att ha outnyttjade platser i sitt hus är inte bara onödigt utan det kan i längden kosta ännu mer med fuktskador och annat. Så se till att åtgärda detta omgående och få till ett mysigt krypin i den källare som tidigare ingen ville besöka. Det kanske också går att bygga utrymmen som kan nyttjas för förvaring av saker som man tidigare inte visste var mans kulle ställa. Det kanske till och med blir så att du får ställa in bilen i garaget denna vinter då allt som stod där får plats i källarens utrymmen.