Om det är fel i en bostadsrätt som du köpt – skaffa information

Du har äntligen investerat i en egen bostadsrätt men upptäcker snart att allt inte står rätt till. Även om du var försiktig och undersökte bostaden innan köpet kan det hända att det var något du missade. Det skulle också kunna vara så att säljaren var rent ut oärlig och dolde allvarliga fel för dig. Oavsett vad som hänt kan du känna dig väldigt maktlös i en sådan situation.

Skaffa mer information

En del missar att de har rätt till ersättning på grund av att de inte har tillräckligt med information. Du kanske också är osäker kring dina rättigheter. Det kan därför vara värt att kolla upp vad du kan göra om du upptäcker fel i din nyinköpta bostadsrätt. Det skulle kunna komma fram att du faktiskt kan vidta rättsliga åtgärder. Då hade det verkligen varit synd om du gick miste om den möjligheten på grund av bristande kunskap.

Få hjälp

Det kan verkligen vara känslomässigt påfrestande att känna sig lurad i samband med ett bostadsköp. Att sedan försöka förstå sig på sina juridiska rättigheter och skyldigheter kan kännas helt överväldigande. Men du behöver inte känna dig maktlös. Läs mer på nätet om hur du kan få hjälp av en jurist.