Riva gammal byggnad på tomten

Köper man en tomt kan de ibland inkludera mindre byggnader som skjul eller liknande. Är man inte så intresserad av att använda det eller bara anser att det inte passar in med huset är rivning alltid ett alternativ. Det finns dock saker att tänka på när det kommer till rivning.Till att börja med måste man försäkra sig om att byggnaden inte är kulturmärkt. Detta kan trots allt vara en anledning till varför den förra ägaren inte själv rev byggnaden. Mest troligt är byggnaden då skyddad genom detaljplanen för området. Vänder man sig till kommunen kan man få svar om detta.Är det dock fritt fram att riva byggnaden gäller det att kontrollera om man behöver rivningslov eller inte. Handlar det om en friggebod, attefallshus eller liknande konstruktioner som inte kräver bygglov, behöver man i regel inte heller söka rivningslov. Dock kan kommunen beslutat annorlunda i detaljplanen. Det är alltså lika bra att även kontrollera detta när man hör av sig till kommunen.Behöver man ansöka om rivningslov vänder man sig till kommunens byggnadsnämnd. När man blir beviljad har man upp till två år på sig att påbörja rivningen och sammanlagt fem år på sig att avsluta det. Kommunen tar alltid ut en avgift för handläggandet av ett rivningslov.När man river stora byggnader krävs vanligtvis ordentliga verktyg. Mindre byggnader är det dock mycket mer möjligt att man kan hantera själv utan tillgång till maskiner. Men gör man det själv måste man alltid tänka på hur man ska hantera avfallet.Materialen måste sorteras och forslas bort till en återvinningscentral eller liknande. Har man planerat att göra det med en släpvagn får man bara beredd på att göra ett par turer. Alternativt kan man betala för att få en container och någon som sedan kör bort denna. Men då måste man vara beredd att betala mer också.