Den viktiga inomhusluften

Oavsett vilken typ av lokal det är så är inomhusluften oerhört viktig för oss då vi vistas i dessa lokaler. Det kan vara våra hem eller arbetsplats. Det är viktigt att det finns en anpassad ventilation som kan föra bort de föroreningar som bildas och tillföra frisk luft till de lokaler som man befinner sig i.

Se över ventilation och inomhusluften

För att kontrollera vilken kvalité det är på den luft som finns och vilken ventilation som idag finns så kan man kontakta Inlands Luft som är experter på området. Det kan vara svårt som privatperson att mäta upp och få en överblick hur kvalitén är på den luft som cirkulerar hemma eller på arbetsplatsen. Däremot kan man känna ett obehag om luften är allt för dålig. Man bör innan det blir uppenbart åtgärda detta och få till en funktionell ventilation som ser till att få ut den dåliga luften och in med ny, ren och fräsch luft. Självdrag är inte en den ultimata lösningen i privata eller kommersiella bostäder, men det går att få det att fungera om du borra upp fler luftuttag där den fräscha luften utomhus kommer in. Tanken är att den instängda uteluften ska ta sig upp genom en ventilationskanal och för att detta ska ske måste det finnas undertryck i huset. I gamla hus, där självdraget är vanligast, fungerar principen bra eftersom man höll värmen genom att elda. När murstocken blir varm skapas ett undertryck och inomhusluften färdas genom skorstenen och ut samtidigt som undertrycket dra in ren luft. En varning är att om undertrycker blir för stort kommer skorstenen att ta med all värme och det strömmar in kalluft som försvinner så fort den blir tillräckligt varm.

Vad påverkar luftkvalitén

Det finns en del saker som kan påverka luftkvalitén i våra lokaler och boenden. En viss del har med hur fastigheten är byggd och vilket undertryck det finns. Med en effektiv ventilation så ska inte luften kunna komma in på något annat sätt än genom ventilationen. Luftfuktigheten inomhus kan också vara avgörande. Finns det fukt så kan detta skapa besvärlig doft som kan vara svår att få bort. Även äldre fuktskador kan ställa till det och påverka inomhusluften. Det är viktigt att man har koll på allt som har med dåligt ventilerade lokaler att göra. När luftkvalitén blir tillräckligt dålig kommer det att märkas. En del får besvär med astma, andra som är allergisk mot damm kan få en reaktion och dålig luft gör oss även tröttare och slöare.