Brandsäkerhet i hemmet

För att skydda ditt hem mot brand finns det några relativt enkla saker du kan göra. Detta för att minimera riskerna och vara förberedd om en olycka skulle inträffa i din bostad:

  • Ha brandvarnare uppsatta, och kontrollera dem med jämna mellanrum. Vet du med dig att du brukar glömma att kolla om de fungerar är det en bra idé att lägga in en påminnelse i mobilen.
  • Ha en brandsläckare hemma, och ha den på en plats där du lätt kan få tag på den. Det är lätt hänt att saker man inte använder hamnar bakom annat. Bakom vinterkläder, skor som inte används, kassar med saker som ska till återvinningen. Med brandsläckaren är det viktigt att det inte blir så. Om det börjar brinna finns det inte tid för att leta efter den.
  • Ha en brandfilt hemma. Också den behöver finnas på en lättillgänglig plats.
  • Skaffa en spisvakt. En spisvakt är en teknisk anordning som håller koll på din spis, och finns det någon risk för brand kommer den larma och/eller bryta strömmen till spisen. Eftersom de allra flesta bränder i hem startar på spisen är spisvakt ett viktigt skydd.
  • Träna inför brand. Är du ensam så tänk igenom hur du kan ta dig ut ifall det börjar brinna. Har du en brandsläckare så ta reda på hur den fungerar. Har du familj så är det bra om ni tränar tillsammans. I skolor tränar man alltid på vad man ska göra om brandlarmet går, men vet barnen vad de ska göra om det händer hemma? Det behöver inte vara en särskilt allvarlig övning, men att samlas och prata igenom det kan vara en god idé. Och finns det brandstegar eller andra nödutgångar är det bra om barnen också vet var de finns. Det är också bra om ni bestämmer var ni ska träffas om ni behövt rusa ut om det hänt något, det är ju inte garanterat att ni kan gå i samlad trupp.